skip to Main Content

SOUTH : เปิดบ้านศรียะลาต้อนรับสานสัมพันธ์ คณะอ.ซาฟีอี นภากร อิหม่านมัสยิดศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
.
เมื่อ 19 มิถุนายน 2565 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ ได้มอบหมายให้นายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา เขต.2 พรรคประชาชาติ เป็นตัวแทนเปิดบ้านศรียะลาให้การต้อนรับคณะของอาจารย์ซาฟีอี นภากร อิหม่านมัสยิดศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
.
ในโอกาสที่ท่านเป็นหัวหน้าคณะนำพี่น้องมุสลิมจากพื้นที่กรุงเทพมหานครมาสานสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันกับพวกเราพี่น้องประชาชนคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
.
ทางบ้านศรียะลาโดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารเที่ยงให้แก่คณะทั้งหมดพร้อมพาชมบ้านศรียะลา ก่อนที่คณะจะเดินทางต่อไปยังพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา “ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน”
.
#วันมูหะมัดนอร์ มะทา #หัวหน้าพรรค #ซูการ์โน มะทา #สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร #จังหวัดยะลา #พรรคประชาชาติ #บ้านศรียะลา

เปิดบ้านศรียะลาต้อนรับสานสัมพันธ์ คณะอ.ซาฟีอี นภากร อิหม่านมัสยิดศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ