White Channel

เปิดภาพครัวฮาลาล รร.แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี จ.เชียงราย ชาวเน็ตชื่นชมแม้ไม่ใช่พท.ส่วนใหญ่มุสลิมอาศัย แต่เข้าใจพหุวัฒนธรรม

SOCIAL : เปิดภาพครัวฮาลาล รร.แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี จ.เชียงราย ชาวเน็ตชื่นชมแม้ไม่ใช่พท.ส่วนใหญ่มุสลิมอาศัย แต่เข้าใจพหุวัฒนธรรม
.
นักเรียนบ้านอัซซิดดิก (มุสลิมใหม่) มีจำนวน 77 คน เรียนที่โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายได้รับประทานอาหารกลางวัน ครัวฮาลาล ที่ทางโรงเรียนจัดให้ โดยปรุงภายใต้การดูแล และคำแนะนำจากบ้านอัซซิดดิก
.
ทุกวันบ้านอัซซิดดิกจะมีพี่เลี้ยงหมุนเวียนเข้าไปอำนวยความสะดวกและความเรียบร้อยร่วมกับทางโรงเรียนฯ
.
นับเป็นความประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงให้นักเรียนของเราได้รับโอกาสที่ดี ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าและขอบคุณทางโรงเรียน
.
ที่อำนวยความสะดวกเช่น
-เครื่องแต่งกาย
-อาหารฮาล้าล
-สิทธิการละหมาด
-อื่นๆที่เกี่ยวกับความร่วมมือต่างๆ
.
ขอบคุณเพจ บ้านอัซซิดดิก

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ