skip to Main Content

SOCIAL : เปิดศูนย์พักคอย มัสยิดดารุ้ลอิบาด๊ะห์ (หัวหมากน้อย) ช่วยปชช.
.
เมื่อวันที่ 7 ส.ค. น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงการระบาดของโควิด-19 ว่า อิหม่ามสุธรรม บุญมาเลิศ เลขาจุฬาราชมนตรี นายอรุณ บุญมาเลิศ และคณะกรรมการประจำมัสยิดดารุ้ลอิบาด๊ะห์ (หัวหมากน้อย) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการควบคุมโรคและต้องการลดการแพร่ระบาดของโรคภายในครอบครัว ของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ภายในชุมชนโดยรอบบริเวณของมัสยิดทั้ง 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวังโสม ชุมชนสามัคคีพัฒนา ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย และชุมชนมัจฉา
.
โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ภายใน 4 ชุมชนนี้ ส่วนใหญ่จะมีข้อจำกัดในพื้นที่ที่ไม่สามารถแยกตัวผู้ป่วยที่ติดเชื้อฯ ออกจากคนในครอบครัว หรือ ภายในที่พักอาศัยเดียวกันได้
.
อิหม่ามและคณะกรรมการประจำมัสยิดฯ จึงได้ให้ใช้พื้นที่ภายในมัสยิดฯ และทุ่มเททุกๆทรัพยากรและกำลัง จัดตั้งศูนย์พักคอยมัสยิดดารุ้ลอิบาด๊ะห์ (หัวหมากน้อย) ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สามารถอยู่บ้านได้ มาอยู่รวมกันเป็น Community Isolation ‘CI’ โดยมีจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ของมัสยิดและชุมชนมาช่วยกันดูแลผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว
.
นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือบุคคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยอีกทางหนึ่ง
.
ทั้งนี้มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) พร้อม ทีม ส.ส.ฐิติภัสร์ (โอ๋) นำเครื่องผลิตออกซิเจนมอบให้ทางมัสยิดดารุ้ลอิบาด๊ะห์ (หัวหมากน้อย) ยืมใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อภายในศูนย์พักคอย และมอบยาฟ้าทะลายโจร พร้อมทุนประเดิมสำหรับกองทุนอาหาร 3 มื้อสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อที่มาพักรักษาตัวในศูนย์พักคอยมัสยิดดารุ้ลอิบาด๊ะห์ (หัวหมากน้อย)
.
#สู้โควิดไปด้วยกัน
.
ขอบคุณ
น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)
อิหม่ามสุธรรม บุญมาเลิศ เลขาจุฬาราชมนตรี
.
#ขุนคมคำ

เปิดศูนย์พักคอย มัสยิดดารุ้ลอิบาด๊ะห์ (หัวหมากน้อย) ช่วยปชช.

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ