skip to Main Content
SOUTH : เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง อบต. ในนราธิวาส ชาวบ้านทยอยใช้สิทธิ์
.
สำหรับบรรยากาศในวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ใน 28 พฤศจิกายน 2564 โดยในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอของ จ.นราธิวาส มีหน่วยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 860 หน่วย 72 อบต. มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 422,812 คน โดยมีผู้สมัคร นายก อบต.ทั้งสิ้น 153 คน (สมัครนายกฯ 1 คน จำนวน 14 แห่ง) ผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.จำนวน 1,182 คน หมู่ที่เลือกได้เกิน 1 คน จำนวน 13 แห่ง จํานวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 860 หน่วย ซึ่งจากเดิม 610 หน่วย เพิ่มขึ้น 250 หน่วย จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 559 หมู่บ้าน จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 575 คน
.
ซึ่งตั้งแต่เปิดหีบบัตรในเวลา 08.00 น.เป็นต้นมา ประชาชนทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามหน่วยต่างๆใกล้บ้าน ถึงแม้จะไม่คับคั่งมาก เนื่องจากมีอุปสรรคคือเรื่องของสภาวะฝน โดยมีเมฆฝนปกคลุมทั้ง 13 อำเภอเช่นกัน แต่คาดว่าจนถึงเวลาปิดหีบบัตรในเวลา 17.00 น.จะมีผู้เดินทางไปใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง
.
ทั้งนี้ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้แคมเปญ “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิ์โปร่งใส” ซึ่งก่อนหน้านี้ทางจังหวัดนราธิวาสได้มีการออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนให้ไปใช้สิทธิ์ โดยก่อนออกจากบ้านให้นำบัตรประชาชนและสวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัย และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 อีกทั้งให้จดจำชื่อและหมายเลขผู้สมัครคนนั้น เพื่อความสะดวกในการลงคะแนนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และตรวจสอบสิทธิ์และหน่วยเลือกตั้งว่าตัวเองเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่
.
ทางด้านนายเสน่ห์ รักรงค์ ผอ.กกต.ประจำ จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า ตั้งแต่เปิดหน่วยเลือกตั้งในช่วงเช้าได้มีประชาชนมาลงคะแนนตั้งแต่ 08:00 น. ซึ่งจากการสังเกตการณ์ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งประชาชนส่วนใหญ่เริ่มทยอยมาเลือกตั้งซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะถือเป็นการรักษาระยะห่างไปในตัว โดยประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจในการใช้ชีวิตในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 มากขึ้น หวังว่าการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดนราธิวาสครั้งที่ 72 จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับการร้องเรียนยังไม่ปรากฏการร้องเรียนใดๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยดี และผู้สมัครเองก็เข้าใจในระเบียบและกฎหมายเป็นอย่างดีเช่นกัน ทั้งนี้มั่นใจว่าจะมีผู้ไปใช้สิทธิ์เกินกว่า 80%
.
77ข่าวเด็ด
สัญฐิติ ขอจิตต์เมตต์
.

เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง อบต. ในนราธิวาส ชาวบ้านทยอยใช้สิทธิ์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ