เป็นคนต่างจังหวัดเดินทางมากรุงเทพหนึ่งเดือนจะสามารถละหมาดย่อได้ตลอดเดือนไหม

จำนวนการดู 55 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง