เป็นนักฟุตบอลต้องซ้อมบอลทุกวันขาดศีลอดควรทำอย่างไรและถ้าบวชแตกต้องทำอย่างไร

Loading