เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหมอให้กินยาในช่วงเวลาที่ถือศีลอดเราจะถือศีลอดได้ไหม

Loading