skip to Main Content

SOCIAL : เมาลานาสัลมาน จากอินเดีย สนทนาธรรมกับพระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท​ วัดสระเกศ กทม.
.
บทความโดย : อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บิน ชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)
.
เมาลานาสัลมาน นักการศาสนาและนักคิดชาวอินเดีย เยี่ยมผู้นำศาสนาพุทธไทยที่กทม. เมื่อ วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. โดยออกเดินทางไปพบพระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท​ ประธานมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ​ วัดสระเกศ กทม.
.
‎زیارة مركز البوذية الكبير في بانكوك وزيارة راهبها المعروف نپہان والحديث حول العيش المشترك بين المذاهب على أسس إنسانية ونبذ الكراهية والتطرف..وذكر الشيخ معنى التوحيد ومعنى الرسالة في الإسلام وكان حوارا طيبا..
‎تہایلینڈ کا سب سے قدیم اور بڑا بدھسٹ مرکز گولڈن ماؤنٹ میں معروف بدھسٹ رہنما پرامہاں نپہان سے ملاقات ۔۔ انسانی بنیادوں پر بین المذاھب اتحاد پر زور۔۔ مولانا نے اسلام میں توحيد ورسالت کے تصور کو واضح کیا۔۔۔

‎بانکوک ۔ تھائلینڈ

#หลังจากนั้นท่านได้ไปสอนหนังสือ (ลิ้งค์หนังสือ https://anyflip.com/fbrtk/ntsw/)
‎أربعون من أربعين
“40 ฮาดีษแรกจากตำราวิชาฮาดีษทั้ง 40 เล่ม”
ซึ่งเป็นสายซะนัด(สายรายงาน)อิญาซะห์จากผู้แต่งโดยตรงจนมาถึงท่าน เมาลานา สัยยิด สัลมาน อัลหุสัยนียฺ อันนัดวียฺ
#
สำหรับประวัติท่านโดยสังเขป
ข้อมูลจาก นายอิบรอเฮม หวันแหละ ศิษย์เก่านัดวา อดีตผู้สมัคร ส.ก.พรรคไทยสร้างไทย
.
#l เมาลานา สัยยิด สัลมาน อัลหุสัยนียฺ อันนัดวียฺ l
: ปราชญ์ผู้นำแห่งกระแสตื่นตัวอิสลาม
.
เมาลานา สัยยิด สัลมาน อัลหุสัยนียฺ อันนัดวียฺ อุละมาอ์ เป็นอุละมาอ์ร่วมสมัยคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของโลกมุสลิมขณะนี้ ท่านเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัย Syed Ahmad Shaheed และเป็นประธานของ Jamiat Shabab Al Islam ซึ่งเป็นแหล่งรวมคนหนุ่มสาวมุสลิมอินเดียที่มีบทบาทมากที่สุดเพื่อทำกิจกรรมให้กับสังคมอินเดีย
.
เมาลานา สัลมาน เกิดในปี 1954 ณ เมืองลัคเนาว์ ประเทศอินเดีย จากครอบครัวที่มีชื่อเสียงมานานเรื่องการทำงานรับใช้อิสลามและเป็นที่ยอมรับในเรื่องความเป็นผู้นำในทางวิชาการ เชื้อสายของท่านนั้นสืบมาจากท่านสัยยิดินา ฮุซัยนฺ บุตรชายของท่านอาลี (รอฏียัลลอฮุ อันฮุมา) ท่านเป็นญาติสนิทกับเมาลานา อบุล หะสัน อันนัดวียฺ ทางมารดาของท่าน (มารดาของท่านนั้นสืบสายตระกูลมาจากฝั่งท่านหะสัน บุตรท่านอาลี)

เมาลานา สัลมาน เริ่มการศึกษาในวันเด็กที่โรงเรียนประถมในเครือข่ายของนัดวะตุล อุละมาอ์ ท่านได้ท่องจำอัลกุรอานตั้งแต่วัยเด็ก หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยม ท่านก็เข้าศึกษาต่อด้านชะรีอะฮฺและอุศูลุดดีนที่นัดวะตุล อุละมาอ์ และจบการศึกษาในปี 1974 พร้อม ๆ กันในช่วงนี้ท่านและเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่จบการศึกษาด้วยกันได้ก่อตั้ง Jam‘iat Shabab al-Islam (Muslim Youth Assembly) ซึ่งทุกวันนี้ถือว่ากันว่าเป็นหนึ่งในองค์กรทำงานที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย

เมาลานา สัลมาน ยังได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ท่านจบด้านหะดีษจากนัดวะตุล อุละมาอ์ในปี 1976 ในปีต่อมาท่านได้เดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย อิหม่าม มุฮัมมัด อิบนฺ สะอูด อัลอิสลามียะฮฺ ที่ริยาฎ ประเทศซาอุดิอาราเบีย ในสาขาหะดีษ และจบการศึกษาในปี 1980 ด้วยวิทยานิพนธ์เรื่อง Jam‘ Alfaz al-Jarh wa ‘l-Ta‘dil wa Dirasatuha min Kitab Tahdhib al-Tahdhib li ‘l-Hafiz Ibn Hajar ภายใต้การดูแลจากเชค อับดุลฟัตตาหฺ อบุล ฆุดดะฮฺ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีอิทธิพลต่อท่านเป็นอย่างมาก

เมื่อเดินทางกลับมาอินเดีย เมาลานาสัลมาน ได้เข้าทำงานเป็นอาจารย์สอนหะดีษที่นัดวะตุล อุละมาอ์ แล้วต่อมาก็เป็นผู้รับชอบสาขาวิชา ทั้งสาขาชะรีอะฮฺและอุศูลลุดดีน ขณะเดียวกันท่านก็เป็นนักกิจกรรมอยู่กับ Jam‘iat Shabab al-Islam พร้อมกับการให้ความสำคัญกับการเดินทางไปพบปะเพื่อการตื่นตัวอิสลามทั่วทุกมุมโลก ท่านจึงตอบรับการเป็นแขกพิเศษเพื่อไปบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ มากมาย บางครั้งก็ไปในฐานะตัวแทนของเมาลานา อบุล หะสัน อันนัดวียฺ และยังไปร่วมปราศรัยในเวทีพบปะกับนักทำงานต่าง ๆ โดยเป็นที่ยอมรับกันว่าท่านสามารถพูดภาษาอาหรับได้อย่างมีพลังเป็นที่จับใจของผู้รับฟังเป็นอย่างยิ่ง นอกเหนือจากภาษาอูรดูที่เป็นภาษาที่หนึ่งของท่าน

เมาลานา สัลมาน ให้ความสำคัญกับการใช้การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมมุสลิม ท่านยังได้สนับสนุนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งตัวท่านเองได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษา “อิหม่าม อะหฺมัด บิน อิรฟาน อัชชะฮีด อัลอิสลามียะฮฺ” ในปี 1975 ซึ่งทุกวันนี้เป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่และประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในสังคมอินเดีย

นอกจากนี้ท่านยังสนับสนุนมูลนิธิต่างๆ โรงเรียนที่เป็นแบบการศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่อีกด้วย รวมทั้งโรงพยาบาลที่รักษาฟรีให้แก่คนยากจนอีกด้วย

แม้ว่าเมาลานา สัลมาน ทุ่มเทเคลื่อนไหวทำกิจกรรมอย่างมากมาย รวมทั้งการเดินทางอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ท่านก็ยังสามารถผลิตงานวิชาการที่ปรากฏออกมาทั้งภาษาอาหรับและภาษาอูรดู งานวิชาการของท่านที่ผลิตออกมาได้ อาทิเช่น

1. Jam‘ Alfaz al-Jarh wa ‘l-Ta‘dil wa Dirasatuha min Kitab Tahdhib al-Tahdhib li ‘l-Hafiz Ibn Hajar
2. Al-Amanah fi Daw’ al-Qur’an
3. Al-Ta‘rif al-Wajiz bi Kutub al-Hadith
4. Al-Imam al-Dihlawi wa Ara’uhu fi al-Tashri‘ al-Islami
5. Lamhah ‘an ‘Ilm al-Jarh wa ‘l-Ta‘dil
6. Muqaddimah fi Usul al-Hadith li ‘l-Muhaddith al-Shaykh ‘Abd al-Haqq al-Dihlawi
7. Al-Fawz al-Kabir fi Usul al-Tafsir li ‘l-Imam Shah Wali Allah al-Dihlawi (แปลจากภาษาเปอร์เซียเป็นภาษาอาหรับ)

นอกจากนี้ท่านยังแปลงานของเมาลานา อันนัดวียฺ หลายเล่ม เป็นภาษาอาหรับ อาทิเช่น

1. Rijal al-Fikr wa ‘l-Da‘wah fi ‘l-Islam (Imam Sarhindi volume)
2. Rijal al-Fikr wa ‘l-Da‘wah fi ‘l-Islam (Imam Shah Wali Allah al-Dihlawi volume)
3. Fi Masirat al-Hayat (Volumes 1 and 2)

ปัจจุบันเมาลานา สัลมาน นอกจากเป็นอธิการบดี Syed Ahmad Shaheed และเป็นประธานของ Jamiat Shabab Al Islam แล้วท่านยังได้เข้าร่วมรับผิดชอบในองค์กรทำงานต่าง ๆ มากมาย เช่น เป็นประธานของวิทยาลัยแพทย์และโรงพยาบาล Dr. Abdul Ali Unani, เป็นสมาชิกของบอร์ดชะรีอะฮฺของมุสลิมในอินเดีย ท่านยังเป็นสมาชิกของ court of Aligarh Muslim University, สมาชิกของ Rabita Adab Islami Alalami, สมาชิกของ Islamic Fiqh Academy (India) เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งวิทยาลัยต่าง ๆ ทางด้านแพทย์ ไอที และวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งทำงานให้กับกองบรรณาธิการหนังสือหลายฉบับ ทั้งที่เป็นภาษาอาหรับ เปอร์เซีย อังกฤษ และอูรดู ทั้งในและนอกประเทศ
.
ภาพ/ https://www.facebook.com/148892475184774/posts/7469461333127815/?d=n

เมาลานาสัลมาน จากอินเดีย สนทนาธรรมกับพระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท​ วัดสระเกศ กทม.

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ