skip to Main Content

COVID-19: เมืองคอนลุยตรวจเชิงรุก “คลัสเตอร์บังซีสบาเบอร์” 7 รพ.รับผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพฯ รักษาต่อเนื่อง
.
วันที่ 12 ก.ค.64แพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช เข้าปฏิบัติการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในชุมชนชาวไทยมุสลิม ท้องที่ ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านนาเคียนเป็นจุดรวม และเก็บตัวอย่างเชื้อ หรือที่เรียกว่าการสวอบเชื้อ หลังจากพบว่ามีคลัสเตอร์เกิดใหม่ที่ถูกเรียกว่า “คลัสเตอร์บังซีสบาเบอร์” เนื่องจากพบว่าช่างตัดผมได้ติดเชื้อโควิด-19 และแพร่เชื้อไปยังผู้ใกล้ชิดจำนวนหนึ่งแล้ว โดยยังไม่ทราบว่ามีต้นเชื้อมาจากที่ใด
.
ซึ่งหลังจากพบเชื้อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง และพบว่ากระจายออกไปในวงกว้างนับ 100 รายแล้ว ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เข้าใช้บริการ และไปสัมผัสต่อเนื่อง โดยยังไม่ทราบว่ามีการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายหรือไม่ โดยผลในการตรวจตัวอย่างในวันนี้จะไปทราบในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 หากพบว่ามีการแพร่กระจายการติดเชื้อมากขึ้นจะเข้าสู่มาตรการในการคุมพื้นที่ทันที
.
สำหรับผู้ที่ติดเชื้อล่าสุดใน จ.นครศรีธรรมราช พบว่า มีแนวโน้มที่ลดลง แต่มีตัวเลขที่เข้ารักษาเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ไม่มีเตียงเข้ารับการรักษา จึงเดินทางกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิด ตามโครงการกลับบ้านมารักษาตัวของ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปิดพื้นที่ใน 7 โรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เดินทางกลับบ้านมารักษาตัวโดยเฉพาะ และขณะนี้มีผู้ที่เดินทางกลับมารักษาตัวแล้วกว่า 200 ราย โดยมีรายงานว่าในวันนี้มีตัวเลขเพิ่มขึ้นอีกหลายสิบราย
.
ผู้จัดการออนไลน์

เมืองคอนลุยตรวจเชิงรุก “คลัสเตอร์บังซีสบาเบอร์” 7 รพ.รับผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพฯ รักษาต่อเนื่อง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ