skip to Main Content

เกิดอะไรในโลก : ปากีสถานอ่วมหนัก ละฮอร์ขึ้นแท่นเมืองมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลก

วิกฤตน้ำท่วมปากีสถานที่ลากยาวมาระยะหนึ่ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,500 ราย ผู้บาดเจ็บมากกว่า 12,000 ราย ยังไม่รวมผู้หายสาบสูญ แต่สภาพการณ์เลวร้ายยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะบางเมืองในปากีสถานขึ้นแท่น ‘เมืองมลพิษทางอากาศสูงสุดในโลก’ แซงหน้าอินเดียไปแล้ว!

📌 เมืองใดในปากีสถานที่ประชาชนต้องสู้ชีวิตอย่างหนัก?

เมื่อค้นข้อมูลด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศบน Air quality index (AQI) ทั้งที่เป็นข้อมูลย้อนหลังและปัจจุบัน พบชื่อเมือง อิสลามาบัด (Islamabad), ละฮอร์ (Lahore), การาจี (Karachi) และ ไฟซาลาบัด (Faisalabad) ที่เคยติด Top 10 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลก แต่ที่ชวนเอะใจคือ ละฮอร์ เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐปัญจาบ

📌 สาเหตุที่ละฮอร์ กลายเป็นเมืองที่มีมลพิษทางอากาศ

งานวิจัย Study of Exhaust Emissions from Different Fuels based Vehicles in Lahore City of Pakistan ที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2018 ที่เน้นการวัดระดับมลพิษทางอากาศเนื่องจากการจราจรคับคั่งในเมืองละฮอร์ ระบุว่า แหล่งก่อมลพิษหลักมาจาก ไอเสียจากยานพาหนะ 2 ล้อและ 4 ล้อที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ซึ่งมีความเข้มข้นของ คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide : CO2) ไนโตรเจนออกไซด์ (Nitrogen Oxide : NOx) และ ซัลเฟอร์ออกไซด์ (Sulfur Oxide : SOx) ในระดับสูง

ข้อมูลอีกแหล่งจาก Pakistan Environmental Protection Agency (Pak-EPA) ระบุ 2 สาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศในเมืองละฮอร์ คือ 1) การปล่อยไอเสียจากยานพาหนะ และ 2) การปล่อยมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม ตามมาด้วย การใช้เตาอิฐเผาถ่านหิน การเผาพืชผลทางการเกษตรกับของเสียทั่วไป รวมถึงฝุ่นจากสถานที่ก่อสร้าง

ขณะที่ 2018 World Air Quality Report มีข้อมูลว่าในปีนั้น ละฮอร์ติด Top 10 คุณภาพอากาศย่ำแย่ และแย่ลงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนต้องเผชิญปัญหาหมอกควัน (Smog) หนักขึ้น ซึ่งนอกจากส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ การมองเห็น ยังเจออุปสรรคในการคมนาคมร่วมด้วย

📌 สิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับ ปากีสถาน

• ปากีสถานมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ถึงร้อยละ 1 แต่ปัจจุบันเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่แนวหน้าของภาวะฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมโลก

• เพื่อต่อสู้กับมลพิษทางอากาศ ปากีสถานจัดทำ ‘แผนริเริ่มพิเศษเพื่อเฝ้าติดตามภาคส่วนที่ก่อมลพิษ’ ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรม บริษัทจัดการขยะ ฯลฯ ตามลำดับความสำคัญ

• ปากีสถานจัดตั้ง ‘กระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของปากีสถาน’ (Ministry of Climate Change, Govt of Pakistan) เพื่อแก้ปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้น

• อิมรอน ข่าน นายกรัฐมนตรีคนที่ 22 ของปากีสถาน ตั้งเป้าให้มีการผลิตพลังงาน 30% จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ภายในปี 2030

📌 แนวทางที่ปากีสถานใช้เพื่อลดผลกระทบ

• สนับสนุนให้ขับขี่ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่ (กรณีของมอเตอร์ไซค์ให้ใช้เครื่องยนต์ 4 สูบ แทน 2 สูบ)

• ดูแลยานพาหนะให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอเพื่อลดการสร้างมลภาวะทางอากาศ

• ห้ามสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพักอาศัย

• ใช้หลัก 3R ได้แก่ Reduce, Reuse, Recycle

• ปลูกต้นไม้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่น ‘โครงการปากีสถาน สะอาด สีเขียว’ ที่เปิดตัวไปเมื่อปี 2018 โดยตั้งเป้าปลูกต้นไม้ 1 หมื่นล้านต้นทั่วประเทศ

• หน่วยงาน The Punjab Environmental Protection Agency (EPA) วางแผนที่จะใช้งบซ่อมแซมและบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบคุณภาพอากาศอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลคุณภาพอากาศที่ถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น (แต่ก็เกิดข้อถกเถียงว่า  ที่ผ่านมาไม่ได้นำงบไปใช้พัฒนาสถานีฯ แต่อย่างใด)

• จัดทำโครงการ Punjab Green Development Program (PGDP) รวมถึงการจัดตั้งสถานีตรวจสอบคุณภาพอากาศในละฮอร์อีก 10 แห่ง

 

ที่มา :
springnews : https://www.springnews.co.th/keep-the-world/climate-change/830078

เมืองละฮอร์ในปากีสถาน ขึ้นแท่นมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลก

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ