เมื่อถึงเวลาละศีลอดเวลาอาซานในโทรทัศน์กับมัสยิดแถวบ้านไม่ตรงกันเราควรตามอันไหน

Loading