เยาวชนไทยแห่เข้าสอบทุนจุฬาราชมนตรี ปี 2566 ในระบบHybrid​ ผสมผสานทั้ง 2 รูปแบบ – White Channel

White Channel

เยาวชนไทยแห่เข้าสอบทุนจุฬาราชมนตรี ปี 2566 ในระบบHybrid​ ผสมผสานทั้ง 2 รูปแบบ


SOCIAL  : เยาวชนไทยแห่เข้าสอบทุนจุฬาราชมนตรี ปี 2566 ในระบบHybrid​ ผสมผสานทั้ง 2 รูปแบบ Onsite และ Online โอกาสนักเรียนต่างจังหวัดพื้นที่ห่างไกล ชูความเท่าเทียมเข้าถึงทุนการศึกษาทุกพื้นที่

.

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ(คลอง 9) สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก จัดสอบโครงการทุนจุฬาราชมนตรี ปี2566 ขึ้น โดยมี อาจารย์สมชาย เจ๊ะวังมา รักษาการผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดสอบทุนจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์สราวุธ และซัน รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ อาจารย์ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์ ผอ.หลักสูตรปริญญาเอก อาจารย์ ดร.สมีธ อีซอผอ.หลักสูตรปริญญาโท อาจารย์วรากรณ์ บุญมาเลิศ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักจุฬาราชมนตรี และคณะเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ อำนวยความสะดวกในการสอบครั้งนี้ 

.

อาจารย์สมชาย เจ๊ะวังมา รักษาการผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี  กล่าวว่า อาจารย์อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบทุนการศึกษากับเยาวชนไทย ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติอิสลาม ถือเป็นการยกระดับการศึกษา และมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยอย่างเท่าเทียมในทุกพื้นที่ และความรู้นั้นเป็นสิ่งสำคัญ การเป็นผู้รู้สำคัญกว่าการเป็นคนดี เพราะถ้าเป็นคนดี แต่ทำความดีโดยปราศจากความรู้ ความดีนั้นก็ไม่สมบูรณ์  จึงต้องเป็นทั้งคนดีและมีความรู้ควบคู่กันไป ฉะนั้นนักเรียนทุกคนที่มาทำการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ถือเป็นคนที่ไฝ่รู้ และทุนจุฬาราชมนตรีก็ถือเป็นโอกาสที่ดีของทุกคนในการต่อยอดความรู้ ความสามารถของเรา 

.

อาจารย์สมชาย เจ๊ะวังมา กล่าวอีกว่า เราได้ติดตามความคืบหน้าของมหาวิทยาลัยเกริกมาโดยตลอดในเรื่องของพหุวัฒนธรรม และภาษาที่หลากหลาย โดยมหาวิทยาลัยนี้มีการเรียนการสอนทั้งภาษาไทย อังกฤษ อาหรับและจีน ซึ่งถือว่าเป็นภาษาที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และทราบมาว่าบรรดานักศึกษาและคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ยังได้เป็นส่วนร่วมในการทำงานเอเปคที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพในครั้งที่ผ่านมาอีกด้วย สิ่งนี้เป็นหลักฐานที่บ่งบอกถึงความสำคัญของภาษาได้เป็นอย่างดี

.

นายยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เปิดเผยว่าในปีนี้มีผู้เข้าสอบกว่า 300 คน โดยจัดให้มีการสอบแบบ Hybrid ซึ่งผสมผสานทั้ง Onsite ที่สำนักจุฬาราชมนตรี และ Online ผ่านระบบ LMS เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้กับเยาวชนที่สนใจเข้าสอบจากต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล และผู้ที่พำนักในต่างประเทศอีกด้วย ทางมหาวิทยาลัยเกริกต้องขอขอบคุณสำนักจุฬาราชมนตรีที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการจัดสอบทุนจุฬาราชมนตรี เป็นปีที่ 3 แล้ว 

.

อาจารย์สราวุธ และซัน รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ กล่าวว่า วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพของเรา ได้ริเริ่มด้วยการคิดที่จะพัฒนาสังคม พัฒนาประชาชาติอิสลามให้เข้มแข็ง ยกระดับการศึกษาให้ตอบโจทย์ทั้งดุนยา(โลกนี้) และอาคีเราะห์(โลกหน้าหลังความตาย) ควบคู่กันไป เราจึงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ที่มีทั้ง 3 วิชาเอกสำคัญ ได้แก่  1- อุตสาหกรรมฮาลาล 2-การเงินอิสลาม 3-การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ ซึ่งทั้ง3เอกนี้สอดคลองกับความต้องการของสังคมและได้ขยายเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกแล้ว  คณาจารย์ทุกท่านมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถที่จะช่วยเหลือ และพัฒนาสังคมต่อไป อินชาอัลเลาะห์

.

Shakky Shakireen

.

#ขุนคมคำ 

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ