เยี่ยมบ้านฮุจญาจกลับจากฮัจญ์ – White Channel | เวลาละหมาด ข่าวมุสลิม อิสลาม skip to Main Content

SOCIAL : เยี่ยมบ้านฮุจญาจกลับจากฮัจญ์
.
21 กรกฎาคม 65 สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย รายงาน หลังจากฮุจญาตได้ทะยอยเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว จะมีการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่สนามบิน และติดตามเฝ้าระวัง 14 วัน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่และ อสม. จะเยี่ยมบ้านและติดตามเฝ้าระวังอาการของฮุจญาจ
.
ขออัลลออฮตอบแทนความดี เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
.
#ขุนคมคำ

เยี่ยมบ้านฮุจญาจกลับจากฮัจญ์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ