skip to Main Content

UPDATE : เยเมนหยอดวัคซีนสกัดโปลิโอระบาดในเด็ก

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรายหนึ่ง รับหน้าที่เป็นอาสาสมัครในโครงการวัคซีนโปลิโอ ขององค์การอนามัยโลก (who) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (unicef) โดยใช้ระยะเวลา 3 วันในการหยอดวัคซีนให้เด็ก ๆ ในพื้นที่ทางตอนเหนือของเยเมน ที่ปกครองโดยกลุ่มกบฎชีอะห์ฮูษี่ ขณะที่พื้นที่อื่นๆจะได้รับวัคซีนในสัปดาห์หน้า

ตัวแทนขององค์การอนามัยโลกตั้งเป้าว่า จะหยอดวัคซีนให้เด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีให้ได้ 5.5 ล้านคน แม้ทีมงานประสบปัญหายุ่งยากเป็นครั้งคราว เนื่องจากหลายครอบครัวปฏิเสธการรับวัคซีน เพราะชาวบ้านต่างลังเลและหวาดกลัวว่า วัคซีนอาจเป็นอันตรายต่อบุตรหลาน เจ้าหน้าที่จึงต้องพยายามโน้มน้าวชาวบ้าน ไม่ให้หวาดกลัว

ขณะที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 แต่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่า เกิดการระบาดของโรคโปลิโอในเยเมนและมีความเสี่ยงสูงในเด็ก ปัจจุบันนี้ มักพบการระบาดของโรคโปลิโอในอัฟกานิสถานและปากีสถานเท่านั้น

อย่างไรก็ดี หากประเทศใดมีอัตราประชากรที่ได้รับวัคซีนในระดับต่ำ เช่น ย่านชนบทที่เกิดสงครามของเยเมน เชื้อไวรัสโปลิโอที่อ่อนแรงในวัคซีนสามารถแพร่กระจายและกลายพันธุ์จนก่อให้เกิดโรคอัมพาตได้ จึงกลายเป็นที่มาของการติดเชื้อไวรัสโปลิโอชนิดมาจากวัคซีน

เยเมนหยอดวัคซีนสกัดโปลิโอระบาดในเด็ก

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ