เราจะขอดุอาอฺให้กับพ่อที่เสียชีวืตไปแล้วแต่ท่านไม่ได้เป็นมุสลิมดุอาอฺจะถึงไหม

จำนวนการดู 62 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง