เราจะจ่ายฟิดยะห์ให้กับพ่อตาที่เสียชีวิตไปแล้วได้ไหมเพราะตอนมีชีวิตขาดบวชบ่อย

Loading