เราจ่ายฟิดยะฮฺให้กับโรงเรียนสอนศาสนาเพื่อไปใช้จ่ายกับเด็กนักเรียนได้ไหม

Loading