White Channel

เรายังอยู่กับชาวมูโนะ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ชาวบ้าน

SOUTH : เรายังอยู่กับชาวมูโนะ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ชาวบ้าน
.
อาสาสมัครผู้ช่วยทนายความมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม (ศูนย์นราธิวาส)
.
ลงพื้นที่ชุมชนตำบลมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พบปะชาวบ้าน ผู้นำศาสนา เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ และสอบถามความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ

ในการนี้ทางมูลนิธิได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และทางมูลนิธิฯยินดีให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ชาวบ้าน
.
ขอบคุณ

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม -12 สิงหาคม 66

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ