เราสามารถขอดุอาอฺให้ลูกเรามีอุปนิสัยเหมือนท่านนบีได้ไหม – White Channel

White Channel

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ