เราสามารถเนียตถือศีลอดซุนนะฮฺในเดือนอื่นไปพร้อมกับเนียตถือศีลอดใช้ในวันเดียวกันได้ไหม

Loading