เราสามารถเนียตถือศีลอดซุนนะฮฺในเดือนอื่นไปพร้อมกับเนียตถือศีลอดใช้ในวันเดียวกันได้ไหม

จำนวนการดู 60 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง