skip to Main Content

SOUTH : เรือนจำกลางยะลา เปิดให้บริการ เยี่ยมญาติออนไลน์ เริ่ม 15 พ.ย.
.
นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลา เปิดเผยว่า เรือนจำกลางยะลาพร้อมเปิดให้มีการเยี่ยมญาติในรูปแบบออนไลน์ได้แล้ว โดยญาติผู้ต้องขังสามารถติดต่อนัดหมายเยี่ยมได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 64 ผ่านการนัดหมายออนไลน์โดยตรงกับเรือนจำ และพร้อมสำหรับการเข้าเยี่ยมในรูปแบบปกติในเรือนจำ ภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัดได้ต้นเดือนธันวาคม 64 นี้
ทั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่มีการเปิดให้เยี่ยมผู้ต้องขัง หลังจากเรือนจำกลางยะลาต้องประกาศงดเยี่ยมโดยสิ้นเชิงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของ โควิด-19 ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อภายในเรือนจำอย่างต่อเนื่อง
.
ต่อมาเรือนจำกลางยะลาจึงเร่งดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยประสานความร่วมมือกับทีมแพทย์จากรพ.ศูนย์ยะลา ในการตรวจคัดกรองผู้ต้องขังติดเชื้อ การฉีดวัคซีน การรักษาเบื้องต้น และการส่งต่อไปรักษายังรพ.ศูนย์ยะลา จนสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
.
นายนนทรัตน์ กล่าวอีกว่า แม้จะสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่เรือนจำกลางยะลายังคงต้องปฏิบัติการตามแผนบริหารสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อยับยั้งการติดเชื้อเพิ่มและลดการเกิดอาการที่หนักขึ้นในผู้ต้องขังติดเชื้อ
.
ขณะนี้เจ้าหน้าที่เรือนจำทุกคนใช้ความพยายามอย่างหนักที่จะทำให้ผู้ต้องขังปลอดภัยจาก โควิด-19 ซึ่งการดูแลผู้ต้องขังทุกคนต้องทำอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมและขอให้ญาติพี่น้องผู้ต้องขังทุกคนมั่นใจในมาตรฐานการปฏิบัติงานของเรือนจำกลางยะลาและทีมแพทย์โรงพยาบาลยะลา
.
ข่าวสด
.
#ขุนคมคำ

เรือนจำกลางยะลา เปิดให้บริการ เยี่ยมญาติออนไลน์ เริ่ม 15 พ.ย.

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ