skip to Main Content

SOUTH : เรือพายนราฯได้เป็นตัวแทนภาคใต้แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ศรีสะเกษเกมส์
.
เทศบาลเมืองนราธิวาส โพสต์ข้อความ ตามที่ทีมชมรมเรือพายโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง) สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นตัวแทนจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (คัดเลือกภาค 4) ณ จังหวัดระนอง “ระนองเกมส์” ผลการแข่งขันปรากฎว่า ผ่านการคัดเลือกได้เป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (ระดับชาติ) “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีผลแข่งขันดังนี้
1. เรือ 12 ฝีพายชาย ระยะ 1,000 เมตร และ ระยะ 200 เมตร ได้เหรียญเงิน
2. เรือยาวประเพณี 5 ฝีพายชาย ระยะ 1,000 เมตร ระยะ 500 เมตร ได้เหรียญเงิน
3. เรือยาว 12 ฝีพายหญิง ระยะ 200 เมตร ได้เหรียญทอง
สำหรับทีมชมรมเรือพายโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง) มีผู้ฝึกสอน สต้าฟโค้ด ได้แก่
นายเฉลิม จันทร์หอม ครู ร.ร ท.3 และนายมูฮัมมัดฮาฟิซ มาแด ครูสอนเด็กด้อยโอกาส สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส
.
เทศบาลเมืองนราธิวาส

เรือพายนราฯได้เป็นตัวแทนภาคใต้แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ศรีสะเกษเกมส์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ