White Channel

เรื่องราวแห่งทางนำ Razmik Kastoryani นักบวชคริสต์ชาวอาร์เมเนีย รับอิสลามเปลี่ยนชื่อเป็น เราะมะฎอน

WORLD : เรื่องราวแห่งทางนำ Razmik Kastoryani นักบวชคริสต์ชาวอาร์เมเนีย รับอิสลามเปลี่ยนชื่อเป็น เราะมะฎอน
.
Razmik Kastoryani นักบวชคริสต์ชาวอาร์เมเนีย เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม เลือกใช้ชื่อ “เราะมะฎอน” และเดอนทางไปยังกะอฺบะฮฺ เพื่อขอบคุณพระเจ้าและสำนึกผิดบาป การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดนี้ได้กระตุ้นความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นของสื่อต่างๆ ทั่วโลก เมื่อปลายมีนาคม 66 ที่ผ่านมา
.
Kastoryani ได้เปิดใจเกี่ยวกับเหตุผลที่เขาเปลี่ยนใจเลื่อมใส เขาบอกว่าเขาเริ่มศึกษาศาสนาต่างๆ ของโลก และถูกดึงดูดไปที่ประวัติศาสดามูฮัมหมัด ในขณะที่ค้นคว้าเกี่ยวกับอิสลามอย่างลึกซึ้ง เขารู้สึกอึดอัดกับไม้กางเขนที่เขาสวมอยู่ “มันเหมือนกับว่า สิ่งนี้กำลังทำให้ฉันหายใจไม่ออก” เขากล่าว เขาเห็นว่านี่เป็นสัญญาณแห่งสวรรค์และเริ่มสนใจอิสลามมากขึ้น
.
Kastoryani อธิบายด้วยว่าอิสลามสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทางจิตวิญญาณของเขามากกว่า “อิสลามให้อิสระแก่ผมในการเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวโดยไม่ต้องมีนักบวชหรือสัญลักษณ์เป็นตัวกลาง” เขากล่าว “ฉันเชื่อว่าศาสนาเป็นเรื่องส่วนบุคคล และฉันก็มีความสุขที่ได้ค้นพบแนวทางของฉันในอิสลาม”
.
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของ Kastoryani ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่หลากหลาย บางคนยกย่องการตัดสินใจของเขาว่าเป็นการแสดงออกถึงเสรีภาพทางศาสนา ในขณะที่คนอื่นๆ วิจารณ์ว่าเขาละทิ้งความเชื่อในศาสนาคริสต์
.
อย่างไรก็ตาม Kastoryani กล่าวว่าเขาเคารพความคิดเห็นของทุกคน และหวังว่าการตัดสินใจของเขาจะกระตุ้นให้เกิดการสนทนาระหว่างศาสนาที่สร้างสรรค์
.
การตัดสินใจเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามของ Kastoryani เป็นตัวอย่างของความหลากหลายทางศาสนาที่มีอยู่ในโลก แม้ว่าบางคนอาจวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของเขา แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าทุกคนมีอิสระที่จะเลือกเส้นทางจิตวิญญาณของตนเอง ความอดทนอดกลั้นและการเคารพซึ่งกันและกันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างชุมชนต่างศาสนา
.
ที่มา Emelia MD, สำนักข่าว lesturcs

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ