skip to Main Content

SOUTH : เลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่
.
เมื่อ 7 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านพัฒนา ชั้น 3 อาคาร ศอ.บต. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง เพื่อหารือข้อสรุปการติดตามความคืบหน้าสถานะการออกใบรับรองและใบอนุญาตต่าง ๆ และการขอรับการสนับสนุนเพื่อประกอบการพิจารณาเปิดเส้นทางบิน ระหว่าง ดอนเมือง-หาดใหญ่-เบตง และเบตง-หาดใหญ่-ดอนเมือง ที่ท่าอากาศยานเบตง ซึ่งเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ล่าสุดลำดับที่ 29 ของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนาย วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีกระทรวงคมนาคม กรมท่าอากาศยาน กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดยะลา สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอเบตง สมาคมธุรกิจสายการบิน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM MEETING

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า ขณะนี้ท่าอากาศยานเบตง “สนามบินเบตง” มีความพร้อมค่อนข้างมากแล้ว เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ มาเยือนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เร่งดำเนินการอำนวยความสะดวกในการเตรียมความพร้อมการเปิดท่าอากาศยานให้เร็วที่สุด

ด้าน นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้อำเภอเมืองยะลา ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ อำเภอเบตงฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหากประชาชนได้รับวัคซีน เป็นไปตามแผนที่ทางจังหวัดกำหนด ก็จะมีการเสนอที่ประชุม ศบค. ส่วนหน้า เตรียมแผนเปิดเมืองเบตงต่อไป พร้อมมั่นใจว่าปีใหม่นี้จะครอบคลุมทุกอำเภอ จะเปิดจังหวัดยะลาได้ และหลุดออกจากจังหวัดในกลุ่มสีแดงในเร็ววัน จากนั้นจังหวัดยะลาพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอเบตง เนื่องจากขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่อย่าง skywalk อัยเยอร์เวง บ่อน้ำร้อน อุโมงค์ปิยะมิตร สวนหมื่นบุปผา สวนไม้ดอกเมืองหนาว อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์รถยนต์ ทุกแห่งได้เตรียมความพร้อม ปรับภูมิทัศน์ รองรับนักท่องเที่ยวแล้วก่อนเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้ ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

สำหรับข้อสรุปการประชุมความคืบหน้าของการเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตง ขณะนี้ได้ผ่านการตรวจสอบความพร้อมจากคณะกรรมการแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เหลือแต่เพียงการออกใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะเท่านั้น โดยทางกระทรวงคมนาคม จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด คาดว่าจะสามารถนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมย่อยภายในอาทิตย์หน้า เพื่อหาข้อสรุปถึงการขอใบอนุญาตต่อไป และจะสามารถเปิดให้บริการเป็นทางการได้ โดยสารการบินแรกคือ สายการบินนกแอร์ ได้แสดงความสนใจทำการบิน โดยใช้เครื่องบินในพัดลำใหม่ Q 400 และ ATR-72 ทำการบิน ซึ่งสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 86 ที่นั่ง

ทั้งนี้ การก่อตั้งท่าอากาศยานเบตงนั้น สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการพัฒนา 14 จังหวัดภาคใต้ และ จังหวัดยะลาอยู่ในกลุ่มภาคใต้ตอนล่างมีอำเภอเบตงเป็นอำเภอ ที่สำคัญมีความเจริญด้านเศรษฐกิจ แต่เนื่องจากพื้นที่อำเภอเบตง มีสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชัน ถนนแคบและคดเคี้ยว ไม่สะดวกต่อการเดินทาง ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้านการคมนาคม เข้าสู่อำเภอเบตง ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้ง สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว และเชื่อมต่อประเทศมาเลเซียที่ด่านเบตงและพื้นที่ใกล้เคียงได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น​
.
ข่าว / ภาพ / มะซัมรี สะนิ
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

เลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ