White Channel

เลขาธิการ ศอ.บต. ห่วงใยคนไทยในมาเลเซียที่ยังไม่มีบัตรประชาชน

WORLD : เลขาธิการ ศอ.บต. ห่วงใยคนไทยในมาเลเซียที่ยังไม่มีบัตรประชาชน เพราะหลายคนยังมีสถานะตกหล่นทางทะเบียนราษฎร์ พร้อมย้ำจะเร่งสำรวจคนไทยให้เข้าตรวจสารพันธุกรรม DNA ให้มากที่สุด เพื่อให้คนไทยกลุ่มนี้ได้รับสถานะและมีสิทธิในการเข้ารับบริการจากภาครัฐอย่างเท่าเทียม
.
เมื่อ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. (ตามเวลาประเทศมาเลเซีย) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่เยี่ยม ให้ขวัญกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมได้พบปะพูดคุยกับประชาชนคนไทยในพื้นที่ อำเภอกัวมูซัง และอำเภอใกล้เคียง ของรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ที่มารับบริการตรวจสุขภาพ บริการทำหนังสือเดินทาง บริการขอทำบัตรประชาชน และเอกสารทางราชการต่างๆ โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือคนไทยไร้สัญชาติที่อาศัยในประเทศมาเลเซีย โดยการพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) โดยเฉพาะรัฐกลันตัน ซึ่งเป็นรัฐที่ติดกับชายแดนไทย – มาเลเซีย ซึ่งมีคนไทยจำนวนมากได้เข้ามาอาศัยเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งบางส่วนไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ก็จะมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพชีวิตในอนาคต นอกจากนี้ในกิจกรรมมีการสำรวจรายชื่อบุคคลที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิ และเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐ โดยมีนายภาษิต จูฑะพุทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวง / กรม ผู้อำนวยการกอง / กลุ่มงาน ศอ.บต. เจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู เจ้าหน้าที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ ท่ามกลางประชาชนคนไทยที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว มารับบริการจำนวนมาก ณ วัดกง แยะ สุ่ย อำเภอกัวมูซัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
.
ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราขับเคลื่อนในเรื่องการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนที่ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นหนึ่งกลุ่มที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ท่านทรงมีความห่วงใยคนที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ตะเข็บชายแดน และข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อประกอบอาชีพซึ่งบางส่วนไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนก็จะมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพชีวิต เรื่องการศึกษาเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องของสิทธิต่างๆ ทาง ศอ.บต. ร่วมกับกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จึงเริ่มโครงการนี้ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2560 ที่ เมืองโกตาบารู และพบว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือไม่มีตัวตนจึงได้เริ่มดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่ 5 จังหวัดรวมแล้วกว่า 2,000 คน และในครั้งนี้ก็กลับมายังเมืองโกตาบารูอีกครั้ง ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้พี่น้องเหล่านี้เป็นคนไทยที่มีสถานะหรือมีตัวตนอย่างสมบูรณ์ มีสิทธิในฐานะที่เป็นพลเมืองไทย ได้เรียน ได้ทำงาน ได้รักษาพยาบาล การขับเคลื่อนโครงการนี้เป็นโครงการที่มีคุณค่าและมีความหมายมาก เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้เป็นพลเมืองไทยที่มีตัวตนโดยสมบูรณ์ต่อไป
.
ด้าน นางมารีแย ยูโซ๊ะ หนึ่งในผู้ที่เดินทางมาตรวจ ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) กล่าวว่า เดินทางมาตรวจ DNA เพื่อจะทำบัตรประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าไม่มีบัตรประชาชน จะทำอะไรไม่ได้เลย จะเข้าโรงพยาบาลก็ไม่ได้ เหมือนไม่มีตัวตนในสังคม หลังจากได้บัตรประชาชนแล้วจะเดินทางกลับประเทศไทยทันที จะกลับไปหางานที่ประเทศไทย ดีใจมากๆที่ทาง ศอ.บต. และกงสุลใหญ่ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐได้อำนวยความสะดวก เปิดโอกาสในการตรวจ DNA เมื่อได้ยินว่ามีกิจกรรมแบบนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายก็สนใจและมาทันที ขอบคุณทุกหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน
.
อย่างไรก็ตาม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยกลุ่มบุคคลเหล่านี้กระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศมาเลเซีย ดังนั้นเพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิ เสรีภาพและการบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ จากรัฐอย่างเท่าเทียม
.
ข่าวศอ.บต.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ