skip to Main Content

เกิดอะไรในโลก : เลบานอนวอนผู้บริจาคสมทบเงินทุนสถานทูต

เลบานอนได้บอกกับสถานทูตให้มองหาผู้บริจาค เพื่อช่วยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เนื่องจากต้องจ่ายเงินเดือนให้นักการทูต โดยหนังสือเวียนกระทรวงการต่างประเทศลงวันที่ 25 มกราคม ขอให้คณะผู้แทนต่างประเทศขอเงินบริจาคจากผู้พลัดถิ่นชาวเลบานอน และให้ตอบกลับคำขอภายใน2สัปดาห์

หนังสือเวียนดังกล่าวระบุว่า กระทรวงกำลังศึกษาการปิดภารกิจจำนวนหนึ่ง “เป็นมาตรการทางการเงินเร่งด่วนท่ามกลางวิกฤตทางการเงินที่คล้ายคลึงกันในหลายๆรัฐ” ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศยังไม่ตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเอกสารและสถานการณ์ทางการเงินที่สถานทูต

แหล่งข่าวทางการทูตของเลบานอน 2 แห่งเปิดเผยว่า พนักงานของคณะผู้แทนต่างประเทศยังไม่ได้รับเงินเดือนของเดือนมกราคม ในขณะที่อีกแหล่งข่าวหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาได้รับแจ้งว่าจะได้รับเงินในสัปดาห์หน้า

ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศกล่าวในเดือนธันวาคมว่า เขาได้เริ่มดำเนินการตามแผนเพื่อลดการใช้จ่ายที่สถานทูต ซึ่งรวมถึงค่าเช่า เงินเดือนนักการทูต และค่าใช้จ่ายสำหรับงานเลี้ยงและการเดินทาง เงินฝากออมทรัพย์อาจมีมูลค่า 18 ล้านดอลลาร์จากงบประมาณทั้งหมด 95 ล้านดอลลาร์

ทั้งนี้เลบานอนตกอยู่ในวิกฤติทางการเงินขั้นรุนแรง ซึ่งธนาคารโลกอธิบายว่าเป็นหนึ่งในการล่มสลายทางการเงินที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ตั้งแต่ปี 2019 โดยได้เผาผลาญเงินสำรองส่วนใหญ่ของประเทศไปแล้ว นำไปสู่การขาดแคลนเงินดอลลาร์ที่ทำให้สกุลเงินของประเทศสูญเสียมูลค่ามากกว่า 90%

https://www.middleeastmonitor.com/20220201-lebanon-calls-for-donors-to-fund-its-embassies/

เลบานอนวอนผู้บริจาคสมทบเงินทุนสถานทูต

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ