skip to Main Content

POLITICS : เวทีเสวนา “พรรคการเมืองฟังเสียงคนจน” ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 มีตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆร่วมเสวนาในประเด็น “สันติภาพชายแดนใต้”
.
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมเสวนา พูดบางช่วงว่า “ผมไม่เชื่อว่าสันติภาพจะเกิดจากน้ำมือของเผด็จการ ผมไม่เชื่อ! แต่ทำก็ดีแล้ว เผด็จการไม่มีทางที่จะให้สันติภาพเกิดขึ้นได้”
.
“รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ที่ใช้ปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญที่แย่ที่สุด! แย่มากที่สุด! เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ต้องการกระจายอำนาจ ทำให้เกิดความยากจนมากขึ้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้เกิดจากประชาชน ไม่ได้เกิดจากคนจน แต่เกิดจากอำนาจของการปฏิวัติ เพราะฉะนั้นคณะที่ทำการปฏิวัติและสร้างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงต้องการที่จะรักษาอำนาจอยู่ยาวต่อไป จึงเป็นหน้าที่ของประชาชน ที่ไม่เฉพาะคนจนเท่านั้น แต่คนทั้งประเทศต้องขจัดอำนาจปฏิวัติออกไป แล้วเอาอำนาจประชาชนมาแทนที่”
.
“หลายพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคประชาชาติ ได้เสนอกฎหมายห้ามการซ้อมทรมานแล้ว ตอนนี้อยู่ที่วุฒิสภาแล้ว ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ผ่านหรือไม่ ถ้าผ่านแล้วก็ถือว่าเป็นบุญของคนสามจังหวัด เพราะกฎหมายถูกจับ ถูกซ้อมทรมาน ถูกตาย ติดคุกไปแล้วเยอะแยะมากมาย กฎหมายนี้ถือเป็นบุญ ขอให้เราขอดุอาอ์ด้วย แต่ผมไม่แน่ใจจริงๆว่ารัฐบาลเผด็จการจะเห็นด้วยกับกฎหมายนี้หรือไม่”
.
“การปฏิรูประบบศาล เราก็เสนอไปแล้ว เราขอให้ปฏิรูปศาลทหาร แต่ถูกปัดตกไป ถ้าหากประชาชนมีเรื่องกับทหารก็ต้องขึ้นศาลยุติธรรมทั่วไป แต่นี่กฎหมายให้ไปขึ้นศาลทหาร แล้วมีความล่าช้า ไม่เกิดความยุติธรรม”
#ประชาชนประชาชาติ #พรรคประชาชาติ

เวทีเสวนา “พรรคการเมืองฟังเสียงคนจน” ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 มีตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆร่วมเสวนาในประเด็น “สันติภาพชายแดนใต้”

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ