White Channel

เศรษฐา ระบุไม่เลือกปฏิบัติคนใต้ ให้ความสำคัญปัญหา 3 จังหวัดชายแดน

POLITICS : เศรษฐา ระบุไม่เลือกปฏิบัติคนใต้ ให้ความสำคัญปัญหา 3 จังหวัดชายแดน
.
จากกรณีนายชวน อภิปรายถึงสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า มีตัวเลขผู้เสียชีวิต 7,520 คน นับตั้งแต่ปี 2547 จนถึงเดือน ส.ค. 2566 แต่ใน 14 หน้าของนโยบายรัฐบาลไม่มีเรื่องนี้
.
“นับตั้งแต่ปี 2548 ที่ไม่มีนโยบายเรื่องจังหวัดชายแดนใต้ในนโยบายรัฐบาล” นายชวนกล่าว
.
หลังจากนายชวนอภิปรายเสร็จ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ลุกขึ้นชี้แจงหลังจากนั้น โดยเริ่มกล่าวต่อนายชวนว่า “ท่านอาจจะไม่รู้จักผมดีพอ เพราะว่าท่านเรียกชื่อผมผิดไปในตอนต้น ‘เศรษฐา’ ครับ ไม่ใช่ ‘เชษฐา'”
.
นายเศรษฐายืนยันว่า แม้ว่าจะเป็นนักธุรกิจมาก่อน แต่ยืนยันว่าการมาเป็นรัฐบาลเพราะ “รักประเทศไทย ต้องการเห็นพี่น้อง ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” เขายังกล่าวถึงปัญหาภาคใต้ที่มีผู้สูญเสียกว่า 7,500 คน นับตั้งแต่ปี 2547 ด้วยว่า “เศร้าใจตั้งแต่ก่อนเดินเข้ามาสู่สนามการเมือง” แต่วิธีการแก้ไขปัญหานั้นแตกต่างกัน นายเศรษฐาย้ำด้วยว่า รัฐบาลโดยพรรคร่วม 11 พรรค ให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาเรื่องจังหวัดชายแดนใต้
.
“เราให้ความสำคัญกับความสงบสุขในพื้นที่ภาคใต้สามจังหวัดไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจ
.
ส่วนการเลือกปฏิบัติต่อคนใต้นายเศรษฐาน้อมรับ แต่ได้กล่าวถึงกรณีที่อดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร เข้าไปดูแลประชาชนในพื้นที่ภาคใต้หลังจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี 2547 พร้อมย้ำว่า การเลือกปฏิบัติต่อพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของประเทศไทย โดยผู้บริหารสูงสุดของประเทศถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่บังควร
.
“ไม่ว่ารัฐบาลนี้ จะมี สส. ในภาคใต้หรือไม่มีก็ตามที เป็นความตั้งใจสูงสุดของผมในฐานะนายกฯ ที่ต้องให้ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน” นายเศรษฐากล่าว
.
BBCไทย

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ