skip to Main Content

ท่ามกลางความพยายามในการแบนสามสารเคมีทั้งพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ขณะเดียวกันก็มีฝ่ายที่เห็นด้วยและคัดค้านกับประเด็นดังกล่าว ทีมข่าวไวท์นิวส์ลงพื้นที่สำรวจร้านขายอุปกรณ์การเกษตร พบว่ายังกังวลเรื่องสารทดแทนที่มีราคาแพงกว่ามาก

 

เสียงแตก แบนสามสารเคมี

Back To Top
×Close search
Search