skip to Main Content

SOCIAL : เหตุจำคุก “อัยย์” ไม่รอลงอาญา เพราะสร้างแตกแยก พุทธ-อิสลาม และคนในสังคม กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.ประชาชาติ กล่าว
.
ข่าวไวท์นิวส์ อ่านเนื้อหาเพิ่ม

.
#ขุนคมคำ

เหตุจำคุก “อัยย์” ไม่รอลงอาญา เพราะสร้างแตกแยก พุทธ-อิสลาม และคนในสังคม กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.ประชาชาติ กล่าว

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ