skip to Main Content

NEWSCLIP : เหลือแต่เสา ภาพหลังไฟไหม้ค่ายโรฮิงญา ประเทศบังคลาเทศเมื่อ (9) มกราคม มีบ้านเรือน 500-800 หลัง เสียหายจากเพลิงไหม้ เช้า(10)ชาวโรฮิงญา เข้าพื้นที่สำรวจความเสียหาย
.
#ขุนคมคำ

เหลือแต่เสา ภาพหลังไฟไหม้ค่ายโรฮิงญา ประเทศบังคลาเทศเมื่อ (9) มกราคม มีบ้านเรือน 500-800 หลัง เสียหายจากเพลิงไหม้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ