skip to Main Content

SOUTH : เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล แสดงความห่วงใย สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม และของใช้จำเป็น ช่วยเหลือชาวโรฮิงญา ซึ่งได้รับการจัดสรรที่พักพิงชั่วคราว ณ กองร้อย ตชด.ที่ 436
.
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ภายหลังจากการลงพื้นที่เยี่ยมชาวโรฮิงญา ในช่วงเช้า จำนวน 59 คน ซึ่งถูกพบบนเกาะดง กลางทะเลทางทิศตะวันตกของเกาะหลีเป๊ะ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 65 ทราบว่าเดินทางมาจากบังกลาเทศ มีเรือนำมาทิ้งไว้บนเกาะประมาณ 1 สัปดาห์ จุดหมายปลายทางต้องการไปมาเลเซีย ซึ่งขณะนี้ทั้ง 59 คน (แบ่งเป็น ชาย 31 คน หญิง 23 คน เด็กผู้ชาย 3 คน และเด็กผู้หญิง 2 คน) อยู่ภายใต้การดูแลของ พมจ.สตูล สาธารณสุขจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรฮิงญา ที่กองร้อย ตชด.ที่ 436
.
โดยในช่วงบ่าย นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ได้เร่งจัดเตรียมสิ่งของ เครื่องใช้จำเป็น อาหาร และเครื่องดื่ม และส่งมอบแก่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรฮิงญา กองร้อย ตชด.ที่ 436 เพื่อแสดงความห่วงใย และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการกาชาดสากล ด้านหลักมนุษยธรรม อันเป็นที่มาของ ขบวนการกาชาด ที่เกิดจากความปรารถนาที่จะ ปกป้อง ช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ เพื่อนมนุษย์โดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั่วทุกหนแห่ง
.
เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล

เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล แสดงความห่วงใย สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม และของใช้จำเป็น ช่วยเหลือชาวโรฮิงญา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ