skip to Main Content

SOCIAL : เอกมลายู ม.อ.ปัตตานีไม่ธรรมดา “ก้าวทันโลกมลายูอาเซียน”ซัลวานี โต๊ะทา ผลผลิตเชิงประจักษ์
#บทความ อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บิน ชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) ร่วมแสดงความยินกับ “นางสาวซัลวานี โต๊ะทา”คนเก่งนักศึกษา รหัส 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
.
จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู นี่คือผลงานเชิงประจักษ์. ที่เรียนสาขาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แล้วสามารถสื่อสารภาษามลายูกับคนมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน และอื่นๆ
.
#ศิษย์เก่า #ศิษย์เก่าเอกมาเลย์
#psupattanicampus
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
#PSU
.
ขอบคุณภาพ/ข้อมูลเพจ Huso psu
#ความเป็นจริงเอกภาษามลายูมีหลายแห่งระดับมหาวิทยาลัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้และสามารถผลิตบุคลากรสำคัญๆในชุมชนชายแดนใต้ในหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ ราชภัฏ(ยะลา) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในขณะเดียวกันก็ยังมีสอนภาษามลายูเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรอิสลามศึกษาของโรงเรียนต่างๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความสำคัญ (อ่านเพิ่มเติมบทความผู้เขียนเรื่อง “ การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาษามลายูชายแดนใต้สู่ประชาคมอาเซียน”ใน https://prachatai.com/journal/2012/10/43219
.
#ความเป็นจริงน้องซัลวานี เป็นอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลมาเลเซียรุ่นที่4 (รุ่นเดียวกับลูกชาย)ที่SBPI,Rawang ,Malaysia ซึ่งผู้เขียนเคยเขียนบทความ/รายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนมาเลเซีย (อ่านเพิ่มเติมใน http://oknation.nationtv.tv/blog/shukur/2013/06/24/entry-1)

เอกมลายู ม.อ.ปัตตานีไม่ธรรมดา “ก้าวทันโลกมลายูอาเซียน”ซัลวานี โต๊ะทา ผลผลิตเชิงประจักษ์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ