White Channel

เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย เข้าพบ ‘วันมูหะมัดนอร์ มะทา’ ประธานรัฐสภา หารือแก้ปัญหายางพารา

POLITICS : เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย เข้าพบ ‘วันมูหะมัดนอร์ มะทา’ ประธานรัฐสภา หารือแก้ปัญหายางพารา

28 ส.ค. 66 – ประธานรัฐสภา ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐสภาทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และหารือแก้ปัญหายางพาราร่วมกัน

   นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นายระห์มัต บูดีมัน (H.E.Mr.Rachmat Budiman) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าแนะนำตนเองในฐานะเอกอัครราชทูตฯ และแสดงความยินดีกับประธานรัฐสภาในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เนื่องจากมีความร่วมมือระหว่างกันครอบคลุมทุกด้านทั้งความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการประมง ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านการเกษตร และด้านความร่วมมือในกรอบอาเซียนและเวทีระหว่างประเทศ

    นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 44 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 5-11 สิงหาคม ที่ผ่านมา และพบปะหารือกับ นายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ถึงการยกระดับความร่วมมือด้านการเกษตร โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ รวมถึงด้านการประมง และการแลกเปลี่ยนการศึกษา และหารือกับ นายซุลกิฟลี ฮาซัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เรื่องยางพารา ซึ่งอินโดนีเซียนำเสนอ 3 ประเด็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับกฎ ระเบียบว่าด้วยการปลอดสินค้าจากการตัดไม้ ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (EUDR) ราคายางตกต่ำ ความท้าทายเกี่ยวกับโรคระบาดในยาง ในขณะที่ฝ่ายไทยเห็นควรให้มีความร่วมมือระหว่างกันในการกำหนดราคายางร่วมกัน ส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ และการร่วมมือวิจัยยาง สร้างนวัตกรรมยางเพิ่มขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยจะมีการพูดคุยกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียเร็วๆนี้ จึงหวังว่าจะเป็นนิมิตรหมายอันดีที่จะได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสองประเทศร่วมกัน

   ทั้งนี้ ในระดับรัฐสภา รัฐสภาไทยและรัฐสภาอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ในรูปการเป็นภาคีสมาชิกสหภาพรัฐสภา (IPU) การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) สมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) และสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) โดยสมาชิกรัฐสภาทั้งสองประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ ประชุมขององค์กรดังกล่าว และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ