แขกของเราะห์มานจบพิธีฮัจญ์ด้วยการเวียนรอบอำลา กะอฺบะฮฺ ที่มัสยิดหลวงหะรอม ซาอุดิอาระเบีย

WORLD : แขกของเราะห์มานจบพิธีฮัจญ์ด้วยการเวียนรอบอำลา กะอฺบะฮฺ ที่มัสยิดหลวงหะรอม ซาอุดิอาระเบีย
.
The Holy Mosque

ขุนคมคำ

Loading