skip to Main Content

SOUTH : แข่งว่าว สืบสานประเพณี การละเล่นท้องถิ่น เสริมสร้างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมชาวบ้านลิดล ยะลา
.
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา รายงาน :: ที่เห็นอยู่นี้ เป็นว่าววงเดือนหลายขนาด หลากสีสัน ซึ่งชาวบ้าน 5 หมู่บ้าน ใน ต.ลำดล ซึ่งมีทั้ง ชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม ได้นำมาเข้าร่วมการแข่งขันว่าววงเดือน ในโครงการส่งเสริมประเพณีกิจกรรมการแข่งขันว่าว สืบสานประเพณี เสริมสร้างสันติสุข ต.ลิดล ซึ่งทางนายนูรดิน กะลูแป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ได้ร่วมกับทางชุมชน จัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มี.ค 65 ที่บริเวณ นาข้าว สนามโต๊ะแต หมู่ที่ 3 ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เพื่อเป็นการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและ ความสามัคคี ให้กับคนในพื้นที่
.
สำหรับ ฤดูแห่งลมว่าว ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเมษายน เป็นช่วงที่เหมาะกับการเล่นว่าว รวมถึง เป็นช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว ทำให้ชาวบ้านมีเวลาที่จะนำว่าว มาร่วมการแข่งขัน เพื่อความสนุกสนาน และผ่อนคลายจากการงาน ท้องฟ้าจึงถูกประดับประดาด้วยว่าว นับ 100 ตัว ที่มีสีสันสวยงาม ซึ่งว่าวบางตัวก็จะมีความโดดเด่น ตรงที่มีแอก (ธนูว่าว) เสียงดังไพเราะ อีกด้วย
.
นายมะดารี อาลี อายุ 61 ปี ประธานสภา อบต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันว่าว ในครั้งนี้ ทาง อบต.ลิดล ได้จัดขึ้นมา เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีของชาวบ้าน ซึ่งอาจจะสูญหายไปแล้ว ซึ่งทาง อบต.ลิดล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ได้เสนอ เข้าโครงการ วัฒนธรรมประเพณี ต.ลิดล สนับสนุนให้ลูกหลานเราอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ไม่ให้สูญหาย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับพี่น้องชาวไทยพุทธ และมุสลิมในพื้นที่ ต.ลิดล
.
สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ จะมีทั้งตำบลลิดล ที่ส่งว่าวแข่งขัน รวม 136 ตัว แบ่งการแข่งขันเป็นระยะ 1 , 2 , 3 ประเภทของรางวัล มี 4 ประเภท (เฉพาะว่าววงเดือน) ว่าวขนาด 3 เมตร ว่าว ขนาด 2 เมตร ว่าว ขนาด 1.5 เมตร และ ว่าว สวยงาม ซึ่งมีผู้ส่งเข้าร่วม 5 ตัว โดยจะมีทางคณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือก
.
ส่วนรางวัลแต่ละประเภทก็จะมี 3 รางวัล ในแต่ละ ประเภท รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท และรางวัลที่ 3 เงินรางวัล 500 บาท
.

แข่งว่าว สืบสานประเพณี การละเล่นท้องถิ่น เสริมสร้างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมชาวบ้านลิดล ยะลา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ