skip to Main Content

ฮิวแมนไรท์วอทช์ เปิดเผยว่า รัฐบาลเมียนมารื้อถอนหมู่บ้านชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ 55 แห่ง ซึ่งกังวลว่าอาจเป็นการทำลายหลักฐานเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในช่วงที่ผ่านมา โดยภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นความแตกต่าง ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2017 ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยอาคารบ้านเรือน และพื้นที่สีเขียวถูกทำลายทั้งหมด
ขณะที่ยอดรวมหมู่บ้านชาวโรฮิงญาทั้งที่ถูกทำลายเสียหายทั้งหมด และเสียหายบางส่วนอยู่ที่ 362 หมู่บ้าน ตั้งแต่ทางการเมียนมาปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธโรฮิงญาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2017
นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้สหประชาชาติและองค์กรหรือประเทศที่บริจาคเงินให้เมียนมาร์ กดดันให้รัฐบาลเมียนมาร์ หยุดการรื้อถอนหมู่บ้านชาวโรฮิงญา เพราะเป็นการทำลายหลักฐานอันเป็นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ขณะที่ รัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคมเมียนมาร์ ว่าการรื้อถอนหมู่บ้านเป็นไปตามโครงการปรับปรุงมาตรฐานด้านที่อยู่อาศัยเท่านั้น
ที่มา:aljazeera

HRWแฉรัฐบาลเมียนมารื้อหมู่บ้านโรฮิงญา เชื่อทำลายหลักฐาน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ