skip to Main Content

SOUTH :แทนความห่วงใย ซูการ์โน มะทา พรรคประชาชาติ ลงช่วยปิดหมู่บ้าน บ้านเปาะเส้ง 350 ครอบครัว
.
21 กันยายน 2564 นายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา เขต.2 พรรคประชาชาติ พร้อมด้วยนายอับดุลฟาฮัด มะทา ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(นายซูการ์โน มะทา) ได้เดินทางลงพื้นที่บ้านเปาะเส้ง ม.1 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา
.
สืบเนื่องจากได้รับรายงานจากนายมะปอซี นิตา ผู้ใหญ่บ้านเปาะเส้ง ม.1 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลาว่าจากการตรวจเชิงรุกพบประชาชนในพื้นที่ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 90 คน ทางศบค.จังหวัดยะลา จึงมีมาตรการหรือคำสั่ง “ปิดหมู่บ้าน” บ้านเปาะเส้ง ส่งผลกระทบทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากออกไปประกอบอาชีพหารายได้เข้าในครอบครัวไม่ได้ เพราะคำสั่ง “ปิดหมู่บ้าน” คือ คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า ตามมาตรการของจังหวัด แต่กลับไม่มีมาตรการเตรียมการให้พร้อมก่อนมีการออกคำสั่งปิดหมู่บ้านทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายปกครองท้องที่จึงจำเป็นต้องตระเตรียมหาปัจจัยที่จำเป็นมาประกอบทำเป็นถุงยังชีพมอบให้ประชาชนในพื้นที่จำนวน 350 ครอบเรือน
.
นายอาแซ ยามา อดีตกำนัน ต.เปาะเส้ง จึงได้ประสานมาขอความอนุเคราะห์จากทีมงานวันนี้นายอับดุลฟาฮัด มะทา จึงได้มอบปัจจัยที่จำเป็นสำหรับทำถุงยังชีพสมทบกับทางทีมงานผู้ใหญ่บ้านมะปอซี นิตา ได้แก่ข้าวสาร จำนวน 5 กระสอบ ปลากระป๋อง จำนวน 2 ลัง บะหมี่สำเร็จรูปฮายี 4 กล่องใหญ่ และน้ำดื่มประชาชาติ จำนวน 100 แพ็ก เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านเปาะเส้ง ม.1 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ “ปิดหมู่บ้าน” ในครั้งนี้ด้วย
.
#ซูการ์โน มะทา #สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร #จังหวัดยะลา #พรรคประชาชาติ
.
#ขุนคมคำ

แทนความห่วงใย ซูการ์โน มะทา พรรคประชาชาติ ลงช่วยปิดหมู่บ้าน บ้านเปาะเส้ง 350 ครอบครัว

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ