skip to Main Content
แท็กซี่ ปรับราคาใหม่

ข่าวดีสำหรับผู้ขับรถแท็กซี่
เมื่อรมว.คมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
ได้เห็นชอบให้มีการปรับขึ้นค่าโดยสาร
#คาดประกาศใช้เดือนหน้า
เราจึงส่งคุณอิลหาม มะนะแล
ไปพูดคุยกับทั้งคนขับรถแท็กซี่และผู้โดยสาร
ว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไร?

แท็กซี่ ปรับราคาใหม่

Back To Top
×Close search
Search