แท้งลูกก่อนเข้ารอมฎอนแล้วช่วงรอมฎอนยังมีเลือดอยู่ขาดบวชยังจะต้องบวชใช้ไหม

จำนวนการดู 92 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง