แพทย์กิจการฮัจย์จัดประชุมเตรียมความพร้อม ฮัจย์ปี 66 เผยจะมีการเริ่มใช้ Application “ #MOHAJJ ” และ “ #PURIHAJJ ” – White Channel

White Channel

แพทย์กิจการฮัจย์จัดประชุมเตรียมความพร้อม ฮัจย์ปี 66 เผยจะมีการเริ่มใช้ Application “ #MOHAJJ ” และ “ #PURIHAJJ ”

SOCIAL : แพทย์กิจการฮัจย์จัดประชุมเตรียมความพร้อม ฮัจย์ปี 66 เผยจะมีการเริ่มใช้ Application “ #MOHAJJ ” และ “ #PURIHAJJ ”
.
สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย รายงาน ที่ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนใต้ : ศบ.สต. โดย นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ ( นพ.สสจ.นราธิวาส /ผอ.ศบ.สต.) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ 4 Excellent ในระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ปีงบประมาณ 2566
ครั้งที่ 1 วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
.
ก่อนที่ทีมแพทย์ชุดที่ 1 จะเดินทางไปประเทศซาอุดีอาระเบีย ในวันที่ 20 พ.ค.66 คณะทำงานฮัจย์และอุมเราะห์ได้มีโอกาสมาพูดคุยติดตามการเตรียมการ สรุปการดำเนินงานก่อนฮัจย์ และภาพรวมของการเตรียมสุขภาพในระดับพื้นที่
.
ไฮไลท์ในปีนี้ คือ จะมีการเริ่มใช้ Application “ #MOHAJJ ” และ “ #PURIHAJJ ” การเริ่มใช้สมุดสุขภาพแบบดิจิทัล ( Hajj Health book ) จะเป็นปีของ #นวตกรรมของงานฮัจย์ ที่ #ยกระดับการให้บริการดูแลฮุยาต อย่างก้าวกระโดดอีกขั้นหนึ่งด้วย
.
ขอบคุณ
สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ