skip to Main Content

SOCIAL : แพทย์ฮัจย์ไทย บริจาคน้ำและขนมแก่ฮุจญาจ
.
เป็นประจำทุกปีที่หน่วยแพทย์ฮัจย์ไทยฯ จะรวบรวมเงินบริจาคและจัดเตรียมน้ำและขนมเพื่อแจกจ่ายให้ฮุจญาจที่เดินผ่านไปผ่านมาหน้าอาคารสำนักงานแพทย์
.
การบริจาคอาหารแก่ฮุยาตที่จะประกอบพิธีฮัจย์เป็นความดีอย่างหนึ่งที่สนับสนุนให้ทำ เพื่อให้ได้ฮัจย์ที่สมบูรณ์
.
สนง.แพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
1 กรกฎาคม 65
.
#ขุนคมคำ

แพทย์ฮัจย์ไทย บริจาคน้ำและขนมแก่ฮุจญาจ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ