skip to Main Content

SOUTH : แพปลาปัตตานีเปิดอีกครั้ง ถ้าเข้าต้องฉีดวัคซีน 1 เข็ม

.

9 ..64 บรรยากาศตลาดแพปลาปัตตานี กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจาก ศบค. และจังหวัดปัตตานี มีการคลายล๊อคกิจกรรม/กิจการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

.

โดยผู้ที่จะเข้าไปในตลาดแพปลา จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับบัตรอนุญาตเข้าออกตลาด และมีข้อแม้ว่าจะต้องมีการแสดงหลักฐานการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็ม

.

สวท.ปัตตานี

.

#ขุนคมคำ

แพปลาปัตตานีเปิดอีกครั้ง ถ้าเข้าต้องฉีดวัคซีน 1 เข็ม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ