White Channel

แสดงความยินดี นิสิตม.พะเยา เข้ารับอิสลามหลังศึกษาด้วยตนเองนาน 1 ปี เผยสนใจอิสลามสมัยมัธยมจากเพื่อนมุสลิม

SOCIAL : แสดงความยินดี นิสิตม.พะเยา เข้ารับอิสลามหลังศึกษาด้วยตนเองนาน 1 ปี เผยสนใจอิสลามสมัยมัธยมจากเพื่อนมุสลิม
.
ชมรมนิสิตมุสลิมมหาวิทยาลัยพะเยา รายงาน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ตัดสินใจ กล่าวชาฮาดะห์เข้ารับศาสนาอิสลาม ณ มัสยิดญามีอุ้ลอิสลาม ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังจากที่สนใจในศาสนาอิสลามจากเพื่อนตอนมัธยมที่เป็นมุสลิม จนเริ่มศึกษาศาสนาอิสลามด้วยตนเองเป็นเวลาเกือบหนึ่งปี จนเกิดความศรัทธาและตัดสินใจเข้ารับอิสลามในที่สุด โดยมีการตั้งชื่อในภาษาอาหรับว่า “อามีน” แปลว่า ขออัลลอฮฺโปรดตอบรับเถิด หรือโปรดตอบรับคำวิงวอนนี้เถิด
.
“มุสลิมใหม่จะเป็นตัวแทนและเป็นกำลังหลักในการเผยแพร่ให้คนมารับอิสลามต่อไป เราต้องเกาะพวกเขาให้แน่น ช่วงแรกเขาจะเปราะบาง เราต้องคอยเป็นที่ปรึกษาเป็นเหมือนเพื่อน พี่เลี้ยง ให้คำแนะนำในเรื่องศาสนาและอื่นๆที่เรามีความสามารถ ยื่นมือคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตจนสุดความสามารถของเรา”


  • ขอบคุณ

ชมรมนิสิตมุสลิมมหาวิทยาลัยพะเยา

MuslimUP

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ