skip to Main Content

#โควิด19 : กทม.สั่งปิดร้านค้า เที่ยงคืน-ตีห้า วอนทำงานที่บ้าน ชี้ กลุ่มนี้ติดเชื้อไม่แสดงอาการแต่แพร่เชื้อโควิด19 ได้

วันที่ 1 เมษายน 2563 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. มีมติให้ร้านค้าทุกร้านค้า ปิดทำการตั้งแต่เวลา 24:00-05:00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยจะมีผลบังคับตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป

กทม. ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวอย่างเคร่งครัด ลดการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีการรวมตัวของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโอกาสเป็นกลุ่มเสี่ยง ขอให้อยู่ที่บ้าน ส่วนกลุ่มที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มที่อยู่ในวัยทำงาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีเชื้อแล้วแสดงอาการน้อยมาก หรือไม่แสดงอาการเลย

ซึ่งนโยบายที่จะลดการทำงาน ให้ทำงานที่บ้าน หรือให้หยุดงาน อาจจะต้องเข้มข้นขึ้น เพื่อลดโอกาสที่กลุ่มคนดังกล่าวจะแพร่กระจายเชื้อโรคต่อ และหากมีความจำเป็นหรือสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น การเคลื่อนย้ายคน หรือการเคลื่อนย้ายในรูปแบบต่างๆ อาจจะต้องเข้มงวดมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ข้อมูล
กรุงเทพมหานคร
#ขุนคมคำ

#โควิด19 : กทม.สั่งปิดร้านค้า เที่ยงคืน-ตีห้า วอนทำงานที่บ้าน ชี้ กลุ่มนี้ติดเชื้อไม่แสดงอาการแต่แพร่เชื้อโควิด19 ได้

Back To Top
×Close search
Search