skip to Main Content

#โควิด19 : จังหวัดปัตตานี จัดคัดกรองนักศึกษาไทยเดินทางกลับปากีสถาน 57 คน เข้ากักตัว 14 วันก่อนส่งกลับภูมิลำเนา

 

วันที่ 30 มี.ค. 63 จังหวัดปัตตานีคัดกรอง 57 นักศึกษาไทยที่เดินทางกลับจากปากีสถาน ก่อนส่งไปกักตัว 14 วัน โดยใช้อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี เป็นสถานที่คัดกรอง มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบานาและยะหริ่ง ร่วมกันตรวจร่างกายวัดอุณหภูมิ ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค

หลังจากการตรวจสภาพร่างกายทั้ง 57 คน ยังไม่พบว่าไม่มีนักศึกษาคนใดไข้สูง เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนักศึกษาทั้งหมดเข้ากักตัว ยังหอพัก 7 ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม -12 เมษายน 2563 โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาช่วงกักตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ออกจดหมายเปิดผนึกชี้แจงทำความเข้าใจ กับประชาชน กรณีการใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย เป็นสถานที่กักตัวของนักศึกษาทั้ง 57 ราย เป็นวลา 14 วัน ก่อนส่งกลับภูมิลำเนา โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีเป็นผู้ดูแลการกักตัวในหอพักตามมาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตลอดจนใช้มาตรการการกักตัวที่ไม่ส่งผลกระทบในการให้ชีวิตประจำวันของประชาชนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียง

#โควิด19 : จังหวัดปัตตานี จัดคัดกรองนักศึกษาไทยเดินทางกลับปากีสถาน 57 คน เข้ากักตัว 14 วันก่อนส่งกลับภูมิลำเนา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ