skip to Main Content

#โควิด19 : ซาอุฯดับจากโควิด-19 เพิ่มอีก 4 ยังกังวลกลุ่มคนเดินทางพักผ่อน และซื้อของ

กระทรวงสาธารณสุขซาอุดิอาระเบียมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 รายในวันจันทร์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสะสมที่ 38 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อทั้งสิ้น 2,523 ราย

แม้จะมีมาตรการในการจำกัดการเคลื่อนไหวของผู้คนหวังลดการแพร่กระจายของโควิด-19 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขยังมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราการเคลื่อนไหวของผู้คนในเรื่องของการเดินทางพักผ่อน และการเดินทางเพื่อจับจ่ายใช้สอย

กษัตริย์ซัลมานออกคำสั่งเมื่อวานนี้ให้กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตให้พลเมืองซาอุดิอาระเบียที่ติดค้างอยู่ต่างประเทศเดินทางกลับมายังซาอุฯ

#โควิด19 : ซาอุฯดับจากโควิด-19 เพิ่มอีก 4 ยังกังวลกลุ่มคนเดินทางพักผ่อน และซื้อของ

Back To Top
×Close search
Search