skip to Main Content

#โควิด19 : น่าชื่นใจ ! ศบค.แถลงไทยติดเชื้อเพิ่ม 28 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย กลุ่มผู้ป่วยใหม่น้อยลง หายเพิ่มขึ้น ผู้ที่รักษาตัวอยู่ใน รพ.เหลือต่ำกว่า 1 พันแล้ว

วันนี้ 17 เมษายน 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าว สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยประเทศไทยมีรายงาน ผู้ป่วยใหม่จำนวน 28 ราย ยอดสะสมรวม 2,700 ราย เข้ารับการอยู่ที่ รพ. 964 ราย หายแล้ว 1689 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตรวม 47 ราย

โดยผู้ป่วยเพิ่มใหม่ 28 ราย อยู่ใน 68 จังหวัด นับเป็นรายที่ 2,673 – 2,700 ราย พบในกรุงเทพมหานคร(กทม.) และนนทบุรีจำนวน 1,522 ราย ภาคกลาง 344 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 108 ราย ภาคใต้ 558 ราย โดยผู้ป่วยอายุน้อยสุด 1 เดือน อายุมากสุด 97 ปี โดยเฉลี่ยคืออายุ 40 ปี พบผู้ป่วยมากในอายุ 20-29 ปี

ผู้เสียชีวิตรายที่ 47 หญิงไทยอายุ 85 ปี อาชีพแม่บ้าน เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. -2 เม.ย. ได้สัมผัสกับผู้ป่วยโควิดก่อนหน้า และเข้ารับการรักษาที่ รพ.แห่งหนึ่งใน จ.ชุมพร ในวันที่ 12 เม.ย. มีไข้ ไอ เหนื่อยหอบ แพทย์ใส่เครื่องช่วยหายใจ พบปอดอักเสบรุนแรง เสียชีวิต วันที่ 16 เม.ย.

ทั้งนี้ พบว่ามีจังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วยต่อเนื่อง 14 วัน เพิ่มขึ้นเป็น 27 จังหวัด และ 9 จังหวัดยังไม่พบผู้ป่วยเลยแม้แต่คนเดียวคงเดิม ถือเป็นแนวโน้มที่ดี

สถานการณ์โลก พบว่า ผู้ป่วยสะสม 2,182,197 ราย ผู้ป่วยใหม่ 98,893 รายและตายวันเดียว 10,905 รายอาการหนัก 56,588 ราย

#โควิด19 : น่าชื่นใจ ! ศบค.แถลงไทยติดเชื้อเพิ่ม 28 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ