skip to Main Content
#โควิด19: ผ่อนคลาย! ซาอุฯคลายข้อจำกัดในมาตรการล็อกดาวน์สู้โควิด-19
.
26 พฤษภาคม 2563 ทางการซาอุดิอาระเบียประกาศผ่อนคลายข้อจำกัด ที่ทำให้ต้องยุติกิจการรมส่วนใหญ่ในประเทศอันเนื่องมาจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19
.
อ้างจากสำนักข่าว SPA ของซาอุฯรายงานว่า ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคมนี้ การประกาศห้ามออกจากเคหสถานหรือเคอร์ฟิวนั้นจะถูกผ่อนคลาย ยกเว้นมักกะฮฺ การเคลื่อนไหวในเมือง และในภูมิภาคอื่นๆของประเทศจะได้รับการอนุญาตอีกครั้ง
.
กล่าวคือการผ่อนคลายเคอร์ฟิวนั้นหมายถึง การผ่อนคลายเคอร์ฟิวจากเดิม 24 ชั่วโมง ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้ในเวลา 15.00 น. – 6.00 น.(บ่ายสามโมงจนถึงหกโมงเช้า) ไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเวลาเป็น 20.00 น. – 06.00 น. (สองทุ่มถึงหกโมงเช้า) ยกเว้นเมืองมักกะฮฺจะยังคงอยู่ภายใต้ล็อกดาวน์ตลอด 24 ชั่วโมง
.
ในวันที่ 21 มิถุนายน การประกาศเคอร์ฟิวนั้นจะยกเลิกทั่วราชอาณาจักร และจะอนุญาตให้มีการละหมาดที่มัสยิดในเมืองมักกะฮฺ
.
ก่อนหน้านั้น การเว้นระยะห่างทางสังคมจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการห้ามชุมนุมคนมากกว่า 50 คน
ขณะเดียวกันจะมีการยกเว้นเคอร์ฟิวสำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตจากทางการ หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน และกิจกรรมในสำนักงานที่ได้รับอนุญาตให้กลับมาทำงานได้
.
กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ และเชิงพาณิชย์บางอย่างจะได้รับอนุญาตให้เปิดทำการ รวมถึงร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีก เช่นเดียวกับห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่จะได้รับอนุญาตให้เปิดอีกครั้ง

#โควิด19: ผ่อนคลาย! ซาอุฯคลายข้อจำกัดในมาตรการล็อกดาวน์สู้โควิด-19

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ