skip to Main Content

#โควิด19 : มนร. ลงนาม MOU ความพร้อมด้านการบริการสุขภาพ ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัด พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ ประชาชนชาวนราฯ ได้รับบริการอย่างทั่วถึง ป้องกันโรคโควิด -19 

วันนี้ที่ 15 เมษายน 2563 (เวลา 14.00 น.) ที่ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ด้วยทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริการสุขภาพ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วย นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.จงรัก พลาศรัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง ได้รับการบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น โรคติดต่อร้ายแรง COVID -19 และเพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการ รวมถึงองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ และสาธารณสุข อันประกอบด้วย เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทรัพยากรบุคคล เวชภัณฑ์ และอื่นๆที่จำเป็น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯได้ให้ความสำคัญและร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่ โดยการเปิดโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับบุคคลที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เข้ากักตัวตรวจสอบกรณีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในระยะเวลา 14 วันอีกด้วย

ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ชี้กรณีความพร้อมหน้าด่านที่จะเปิดอีกครั้งในวันที่ 18 เมษายน 2563 นี้แล้ว เพื่อรับคนไทยจำนวน 100 คน เข้ามายังประเทศไทย ผ่านด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก ด้วยมาตรการเข้มงวดคัดกรองเข้มกว่าทีผ่านมา และได้เตรียมสถานที่กักตัวหากใครมีความเสี่ยงเข้าเกณฑ์ อีกทางคือทางเข้าออกผ่านเรือ ตามแนวแดนแม่น้ำธรรมชาติ จะมีชุดคัดกรองด้วยเช่นกัน และมีเจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน.4 สน. เป็นฝ่ายบริการเอื้ออำนวยความสะดวด้วย

สำหรับการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ถือได้ว่าเป็นการร่วมกันในการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ได้มีศักยภาพในการบริการมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับสิทธิ์ และการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้ด้วย
#หนุ่มภาคใต้

#โควิด19 : พร้อมแล้ว ! มนร.ตั้ง รพ.สนามรับมือโควิด-19

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ